S ohledem na skutečnost, že projekt je soukromého charakteru, máme základní pravidla, která doplňují základní prvky slušnosti a etiky. I tento druh pomoci totiž musí mít svá pravidla zajišťující transparentnost. Prozatím máme nastaveny tyto základní pravidla :

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA :

  1. Činnost všech členů je dobrovolná a bez nároku na odměnu.
  2. Do projektu se může zapojit jakákoli fyzická či právnická osoba.
  3. Účast v projektu je dobrovolná a není na ni právní nárok.
  4. Každý z členů projektu má právo být přítomen poskytnutí pomoci, nebo být prokazatelně seznámen s druhem a výší pomoci včetně předložení dokladů.
  5. Každý z členů projektu, který poskytl jakoukoli pomoc, má právo navrhovat poskytnutí cílené pomoci komukoli s výjímkou osob v pokolení přímém, příbuzenském či obdobném.
  6. O poskytnutí pomoci rozhoduje provozovatel na základě prověření všech skutečností a s ohledem na přání a názory členů.
  7. Činnost projektu je ve všech oblastech transparentní.
  8. Každý z členů má právo dobrovolně pomoci jak uzná za vhodné.
  9. Poskytnutá pomoc se vrací pouze ve výjímečných případech a jen pokud nebyla již předána.
  10. Každý má právo na potvrzení poskytnuté pomoci.Pokud nám chcete pomoci – vše najdete v sekci  POTŘEBUJEME.

Děkujeme Vám !