Vítejte na stránkách, jejichž cílem je přesně cílená a konkrétní pomoc jednotlivým dětem, rodinám i osobám, které  se ne vlastní vinou dostali do tíživé životní situace, nebo u kterých je tato pomoc dle našeho pohledu potřebná.

Projekt CÍLENÁPOMOC.CZ je oproti ostatním projektům rozdílný v tom směru, že sami vybíráme způsob, druh a rozsah pomoci s přesným cílením na konktrétní druh pomoci. Veškeré prostředky, které jsou do této pomoci vloženy jsou použity v dobré víře a s dobrým úmyslem. Nikomu nepřísluší náhrada jakýchkoli nákladů či odměna za jeho činnost spojenou s tímto projektem.

demo-logo

Tyto stránky jsou provozovány soukromými osobami výlučně nekomerčně. Nabízená pomoc na tomto webu, nebo její prezentace je ryze soukromého charakteru a jedná se o dobrovolnou a privátní iniciativu provozovatele a zpřátelených osob. Nečerpáme žádné dotace, granty ani jiná finanční nebo daňová zvýhodnění. Základním jměním pro rozjezd tohoto projektu jsou investice věnované přímo provozovatelem těchto stránek nebo osob s projektem zpřízněných. Veškeré finanční prostředky byly řádně zdaněny. Do projektu se může zapojit kdokoliv s totožným zájmem. Jakákoli podpora je vítána.

Projekt měl být původně registrován jako nadační fond ale s ohledem na náročnou legislativu a všechny možné povinnosti bylo rozhodnuto, že projekt bude pouze soukromou aktivitou vybraných jedinců a jejich přátel. Pokud máte zájem se zapojit do našeho projektu i vy svými znalostmi, dovednostmi nebo pomocí, velmi rádi Vás přivítáme mezi námi. V horním menu naleznete bližší informace o tom jak se zapojit či jak pomoci.

Každý může pomoci !!

Tomáš a Gabriela Dvořákovi s přáteli.